95 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ)

Citation:

Kamberidou, I. (2020). 95 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ). 95 PUBLICATIONS ON GENDER AND SPORTS. SOCIAL EXCLUSION, INCLUSION, AND INTEGRATION (2002-2020). Copy at http://www.tinyurl.com/y7tjrsa8

Abstract:

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ). ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:  Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – Ο ΠΟΛΙΤΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ/ΤΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ, κ.ά.