Προωθώντας την Έμφυλη Ουδετερότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις δια της Κοινής Συμμετοχής Ανδρών και Γυναικών σε Αθλητικές Δραστηριότητες

Citation:

Kefi Chatzichamperi, E., Kamberidou, I., & Patsantaras, N. (2018). Προωθώντας την Έμφυλη Ουδετερότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις δια της Κοινής Συμμετοχής Ανδρών και Γυναικών σε Αθλητικές Δραστηριότητες. In 6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Η κοινωνιολογία και ο δημόσιος ρόλος της στην εποχή της μεταμόρφωσης του κόσμου», Ενότητα: ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ. presented at the 30 March, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΚΕ) – HELLENIC SOCIOLOGICAL SOCIETY (HSS). Copy at http://www.tinyurl.com/y4kh2j83

Date Presented:

30 March

Abstract:

PROMOTING A GENDER NEUTRAL-INCLUSIVE MILITARY SOCIETY THROUGH COED SPORTS

...... Abstract

This study examines women’s inclusion in the Armed Forces in Greece, a traditionally male-dominated social space. It discusses women’s participation in all three sectors of the Armed Forces— administrative and institutional posts—as opposed to their past engagement in secondary, subordinate or unofficial roles, i.e. war nurses and volunteers. Despite women’s entry—in the last three decades—research indicates they experience gender discrimination in many areas of the male-centric and hierarchal structures of the Armed Forces. This pilot study shows that participation in sport activities with men reduces social discrimination related to gender. It explores how coed sports (joint sport participation) in the education programs of the Hellenic Armed Forces contributes to changing gender stereotypes and promoting "gender neutrality" (Kamberidou 2012), namely "a gender-neutral inclusive" military society (Kamberidou & Patsantaras 2005), consequently reducing gender discrimination and encouraging respect for diversity. The findings also show that the coed sport programs and activities promote women’s acceptance by their male colleagues, including trust, team effectiveness, team spirit, collaboration, empathy, problem-solving skills, and self-esteem.  Key words: Gender Neutrality, Women, Sport, Armed Forces

ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΜΦΥΛΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

......ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι δυνατότητες πρόσβασης των γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις στην ελληνική επικράτεια, υπό την έννοια ανάληψης διοικητικής ή άλλης μορφής θεσμικής ευθύνης,  είναι ένα φαινόμενο των τριών τελευταίων δεκαετιών. Ο χώρος των Ενόπλων Δυνάμεων παραδοσιακά χαρακτηρίζονταν ως ένας ανδροκεντρικός χώρος, με τον οποίο οι γυναίκες σχετίζονταν μόνο επικουρικά, αναλαμβάνοντας βοηθητικούς ρόλους, κυρίως σε περιόδους πολεμικών συρράξεων. Σήμερα όμως  πολλές γυναίκες στελεχώνουν και τους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων: Στρατό Ξηράς, Πολεμική Αεροπορία και Πολεμικό ναυτικό. Ωστόσο σε έρευνες επισημαίνεται ότι πολλές φορές οι γυναίκες δεν απολαμβάνουν ισόνομη μεταχείριση και  υφίστανται ποικίλες διακρίσεις  σε αυτές τις κοινωνικές περιοχές. Ερευνητικά δεδομένα επίσης υποστηρίζουν, ότι η συμμετοχή ανδρών και γυναικών σε κοινές αθλητικές δραστηριότητες, λειτουργεί καταλυτικά στην άμβλυνση αρνητικών παραδοσιακών στερεοτύπων που συνδέονται γενικά με την δραστηριοποίηση της γυναίκας σε χώρους που παραδοσιακά θεωρούνταν ανδροκεντρικοί. Η μελέτη αυτή είναι μια πιλοτική μελέτη περίπτωσης,  η οποία λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη σχετική με τα ζητήματα αυτά βιβλιογραφία, διερευνά κατά πόσον η κοινή συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες που συντελούνται στα προγράμματα εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων, μπορεί να συντελέσει στην προώθηση αντιλήψεων και στάσεων οι οποίες μπορούν να προάγουν και να ενεργοποιήσουν μια έμφυλη ουδετερότητα (Kamberidou, 2011, Καμπερίδου 2012). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η συμμετοχή των γυναικών σε κοινά αθλητικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων, προάγει την αυτό-εκτίμηση τους, την αποδοχή τους από τους άνδρες συναδέλφους, αλλά και την ομαδική αποτελεσματικότητα και την παγίωση κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των φύλων.