Γεωπολιτικὴ στὸν Τέταρτο Πυλῶνα: Πολιτισμός, Ἰδεολογία, Ταὐτότητες.

Citation:

Μάζης Ιωάννης. Γεωπολιτικὴ στὸν Τέταρτο Πυλῶνα: Πολιτισμός, Ἰδεολογία, Ταὐτότητες. Russia, Greece and the Mediterranean: contemporary geopolitical dynamics and perspectives of peace. 2016.
1._xiv.pdf524 KB

Abstract:

Ἡ ἀνάγνωσις τοῦ Γεωπολιτικοῦ Συμπλόκου τοῦ Εὐρω-ἀμερικανικοῦ ∆ιπόλου μὲ Γεωπολιτικὸ Παράγοντα (geopolitical factor) ἐντασσόμενο στὸν σκληρὸ πυρῆνα τοῦ Πολιτισμικοῦ Πυλῶνος (cultural pilar), τὸν παράγοντα τῆς πολιτισμικῆς ταὐτότητος, προσφέρει τὴν εἰκόνα ἑνὸς δυναμικοῦ καὶ μεταλασσόμενου γεωπολιτικοῦ πεδίου (geopolitical field), τὸ ὁποῖον παρουσιάζει κοινὰ ἐθνικο-ταὐτοτικὰ πολιτισμικὰ στοιχεῖα καὶ στρέφεται οὐσιαστικῶς ἐναντίον μιᾶς διεθνοποιημένης τραπεζικῆς πραγματικότητος μὴ βασιζομένης σὲ πραγματικὴ παραγωγὴ ἀλλὰ σὲ ἰδιαίτερα ὑψηλοὺς δεῖκτες μοχλεύσεως καὶ στὴν δημιουργία ἑνὸς Οἰκονομικοῦ ΝΑΤΟ ὑπὸ τὴν ὀνομασίαν τῆς (Transatlantic Trade and Investment Partnership) ΤΤΙP μὲ εὐρωπαῖο χειριστὴ τὴν Γερμανικὴ κυβέρνηση. Το κείμενο, εστιάζει στον τέταρτο γεωπολιτικό πυλώνα ισχύος, αυτόν του πολιτισμού.