Πρόλογος, "Τὸ μέλλον τῆς δημοκρατίας στὴν Αἴγυπτο: Ἡ συμβολὴ τοῦ ἱππότου Χάλεντ Μόχη ἀλ-Ντήν".

Citation:

Μάζης Ιωάννης. Πρόλογος, "Τὸ μέλλον τῆς δημοκρατίας στὴν Αἴγυπτο: Ἡ συμβολὴ τοῦ ἱππότου Χάλεντ Μόχη ἀλ-Ντήν". In: ; 2011.
3._vii.pdf226 KB

Abstract:

Το παρόν κείμενο αποτελεί πρόλογο του Καθηγητή Ιωάννη Θ. Μάζη στο έργο του Κυριακοῦ Θ. Νικολάου-Πατραγᾶ, "Τὸ μέλλον τῆς δημοκρατίας στὴν Αἴγυπτο: Ἡ συμβολὴ τοῦ ἱππότου Χάλεντ Μόχη ἀλ-Ντήν".