Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το Μάθημα των Θρησκευτικών και η αναγκαιότητα της διδασκαλίας της Βίβλου στο σχολικό πρόγραμμα - Recent Developments concerning Religious Education and the Necessity of Teaching the Bible in the School Curriculum

Citation:

Καρακόλης, Χρήστος. “Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το Μάθημα των Θρησκευτικών και η αναγκαιότητα της διδασκαλίας της Βίβλου στο σχολικό πρόγραμμα - Recent Developments concerning Religious Education and the Necessity of Teaching the Bible in the School Curriculum”. Ελληνική περιοδική έκδοση για τη Θρησκευτική Εκπαίδευση - Greek Journal of Religious Education 2, no. 2 (2019): 9-18.