«Επιχειρώντας Αλλιώς» στην εποχή της κρίσης: Η γυναικεία αθλητική επιχειρηματικότητα, ανεκμετάλλευτη πηγή κοινωνικού κεφαλαίου

Citation:

Καμπερίδου, Ειρήνη. (2016). «Επιχειρώντας Αλλιώς» στην εποχή της κρίσης: Η γυναικεία αθλητική επιχειρηματικότητα, ανεκμετάλλευτη πηγή κοινωνικού κεφαλαίου. Εισήγηση στην Ημερίδα "Γυναίκα και Αθλητισμός – Επιχειρώντας Αλλιώς", της Επιτροπής "Γυναίκα και Αθλητισμός" της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτ. Copy at http://www.tinyurl.com/pbkkwwf

Abstract:

When citing/ παραπομπή:
©  Καμπερίδου, Ειρήνη (2016). «Επιχειρώντας Αλλιώς» στην εποχή της κρίσης: Η γυναικεία αθλητική επιχειρηματικότητα, ανεκμετάλλευτη πηγή κοινωνικού κεφαλαίου. Εισήγηση στην ημερίδα "Γυναίκα και Αθλητισμός – Επιχειρώντας Αλλιώς" της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ), της Επιτροπής   "Γυναίκα και Αθλητισμός" της ΚΟΕ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, 9 Μαρτίου 2016,  στο Ολυμπιακό Μέγαρο, αίθουσα Ευ Αγωνίζεσθαι, Λευκωσία. DOI: 10.13140/RG.2.1.5054.6322 .... [...]  

Σήμερα θα προβούμε σε ένα προβληματισμό ο οποίος έχει να κάνει με τη σχέση του Αθλητισμού και το "Επιχειρείν". Δεν θα επικεντρωθούμε στη γυναικεία υποεκπροσώπηση στον επιχειρηματικό στίβο  γενικότερα,  αλλά στις ανώνυμες ηρωίδες του «αθλητικού επιχειρείν» οι οποίες σταδιακά αυξάνονται. Θα δούμε ότι η Ολυμπιακή επιχειρηματικότητα δεν αποτελεί ανδρικό φαινόμενο, επειδή ο αθλητισμός προάγει  δεξιότητες (και για τα δύο φύλα) που είναι σημαντικά για το «επιχειρείν»,  δηλαδή για την επιχειρηματικότητα και την επαγγελματική επιτυχία. Πρόσφατες έρευνες (ποιοτικές και ποσοτικές)  καθώς και συνεντεύξεις με πρώην αθλήτριες, τεκμηριώνουν ότι  ένας αθλητικός προσανατολισμός, και ειδικά ο ομαδικός αθλητισμός –ή ένα ιστορικό αθλητικής εμπειρίας— αποτελεί χρήσιμο εργαλείο, όσον αφορά στην επιχειρηματικότητα και ειδικά όσον αφορά στην καλλιέργεια και ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων, όπως ένα πειθαρχημένο εργασιακό ήθος … …

Λέξεις κλειδιά-  Επιχειρηματικότητα (entrepreneur, entrepreneurship), φύλο (gender), αθλητισμός,  φυσική αγωγή, αρχηγία, εξουσία,  ολιστική προσέγγιση: κουλτούρα συνεργασίας,  ηγεσία (εμπνέω, συντονίζω, καθοδηγώ), η πρώτη γυναίκα Ολυμπιακή επιχειρηματίας (Olympic entrepreneur: Alice Milliat)

** http://balla.com.cy/2016/03/10/imerida-ginaikas/

http://24h.com.cy/2016/03/07/hmerida-me-thema-gynaika-kai-athlitismos-epihirontas-allios-dia/

Publisher's Version