Η Γυναικεία Αθλητική και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στην Εποχή της Κρίσης: Ενδυνάμωση Ηγετικών Δεξιοτήτων & Αθλητισμός

Citation:

Καμπερίδου, Ειρήνη. (2015). Η Γυναικεία Αθλητική και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στην Εποχή της Κρίσης: Ενδυνάμωση Ηγετικών Δεξιοτήτων & Αθλητισμός. In Εισήγηση στην Ημερίδα ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ του Τομέα Θεωρητικών Επιστημών της Σ.Ε.ΦΑ.Α., Πανεπιστήμιο Αθηνών. Copy at http://www.tinyurl.com/zl3fsqk

Abstract:

Αυτή η εργασία προβαίνει σε ένα προβληματισμό ο οποίος έχει να κάνει με τη σχέση του αθλητισμού και το «επιχερείν», και ειδικά την ενδυνάμωση ηγετικών δεξιοτήτων  μέσω του  Αθλητισμού. Θα αναζητήσουμε απάντηση στο ερώτημα αν ο αθλητισμός προάγει στοιχεία που είναι σημαντικά για το «επιχειρείν», δηλαδή για την επιχειρηματικότητα και την επαγγελματική επιτυχία μετά το πέρας της αθλητικής καριέρας.  Πράγματι, υπάρχουν  πολλά παραδείγματα για το πώς ο αθλητισμός συμβάλλει στην ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων και στη βελτίωση της εταιρικής επίδοσης.  Το γεγονός αυτό  αναδεικνύεται και σε πρόσφατες έρευνες και συνεντεύξεις με πρώην αθλητές και αθλήτριες που ακολούθησαν άλλη καριέρα μετά το πέρας της αθλητικής τους σταδιοδρομίας.  Ερευνητικά στοιχεία τεκμηριώνουν ότι ένας αθλητικός προσανατολισμός , ή ένα ιστορικό αθλητικής εμπειρίας μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο, όσον αφορά στην επιχειρηματικότητα και ειδικά όσον αφορά στην καλλιέργεια και ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων.  Ερευνητικά στοιχεία αναδυκνείουν ότι οι  δεξιότητες που κάνουν τους ανθρώπους πετυχημένους  ηγέτες (leaders) συνδέονται άμεσα με τον ομαδικό αθλητισμό και με τον υψηλό ανταγωνισμό: αυτοπεποίθηση,  δημιουργικότητα, να οραματίζεσαι το στόχο σου, αποφασιστικότητα, επιμονή,  αφοσίωση, επικοινωνία, διαίσθηση,  οργανωτικές ικανότητες, κ.ά. 

Αναλυτικότερα, πως ο αθλητισμός συμβάλλει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικών και ηγετικών δεξιοτήτων ¨ τη γυναικεία συμμετοχή ¨ Τι σημαίνει επιχειρηματικότητα (entrepreneurship) σήμερα; ¨ Αθλητική ή Ολυμπιακή επιχειρηματικότητα (Olympic or sport entrepreneur /sport entrepreneurship) ¨ «Επιχειρώντας αλλιώς»: κοινωνική επιχειρηματικότητα (social entrepreneurs- social entrepreneurship-social enterprises) ¨ Γυναικεία Επιχειρηματικότητα. Επισυνάπτεται διαφάνεια: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ .


---------------------------------------------------------------------------
When citing/ για παραπομπή:
   Καμπερίδου,
Ειρήνη (2015). «Η Γυναικεία Αθλητική και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στην Εποχή της Κρίσης: Ενδυνάμωση Ηγετικών Δεξιοτήτων & Αθλητισμός». Εισήγηση στην Ημερίδα ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, του Τομέα Θεωρητικών Επιστημών της Σχολής Επιστήμης, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.), ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), 14/03/2015, Δάφνη  ***Kamberidou, I. (2015). “Women’s sport and social entrepreneurship in times of crisis: empowering leadership skills & Sport”. Presentation at the Sport & Society Workshop, March 14, 2015, organized by the Theoretical and Social Sciences Department of the School of Physical Education and Sport Science, University of Athens (UOA) [in Greek]. sport_and_social_entrepreneurs_1.3.2015.pdf