Κίνητρα των Μετεχόντων του Δρομικού Κινήματος στην Ελλάδα

Citation:

Georgiou, Y., Patsantaras, N., & Kamberidou, I. (2019). Κίνητρα των Μετεχόντων του Δρομικού Κινήματος στην Ελλάδα. 5ο Συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης «Άσκηση & Υγεία», Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθη. Athens: Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ΕΚΠΑ. Copy at http://www.tinyurl.com/yxhsd3aa
book_of_proceedings.pdf3.54 MB

Abstract:

© Γεωργίου, Ι., Πατσαντάρας, Ν., Καμπερίδου, Ε. (2019). Κίνητρα των Μετεχόντων του Δρομικού Κινήματος στην Ελλάδα. Εισήγηση (ενότητα ελεύθερες ανακοινώσεις 14/4) στο 5ο συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης «Άσκηση & Υγεία», Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 12-14 Απριλίου 2019, Αθήνα. http://sefaacongress.phed.uoa.gr/programma/analytiko-programma-kyriakis-14-04-2019.html [σελ. 60 στο ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ]

Publisher's Version