Κοινωνικό Φύλο, Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός [Gender, Physical Education and Sport]

Citation:

Καμπερίδου, Ειρήνη. (2008). Κοινωνικό Φύλο, Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός [Gender, Physical Education and Sport] (pp. 102). Αθήνα (Athens): Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Εκδόσεις ON DEMAND A.E. Copy at http://www.tinyurl.com/z66hz8q

Abstract:

Καμπερίδου, Ε. (2008). Κοινωνικό Φύλο, Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός. Πανεπιστημιακές Σημειώσεις του μαθήματος επιλογής «Κοινωνικό Φύλο και Αθλητισμός» του ΤΕΦΑΑ. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Εκδόσεις ON DEMAND A.E.

ΔΕΙΓΜΑ/SAMPLE ATTACHED
-----------------------------------------------------------

Καμπερίδου, Ειρήνη. (2008). Κοινωνικό Φύλο, Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός [Gender, Physical Education and Sport] (102 σελίδες). Πανεπιστημιακές Σημειώσεις για μάθημα επιλογής ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΥΛΟ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, Αθήνα: Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Εκδόσεις ON DEMAND A.E.Abstract fylofysikiagogikaiathlitismos2008.compressed.pdf