ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ. E-BOOK ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Citation:

Καμπερίδου, Ειρήνη. (2021). ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ. E-BOOK ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Εκδότης: Σπουδαστήριο Κοινωνιολογίας, Τομέας Θεωρητικών Επιστημών, Σχολή …. Copy at http://www.tinyurl.com/yjvz7w3e

Abstract:

 

©       Καμπερίδου, Ε. (2021). Παρενόχληση, φύλο και αθλητισμός: Η σημαντικότητα της πρόληψης. E-book επιστημονική σειρά σεμιναρίων, προτάσεις και συμπεράσματα. Σπουδαστήριο Κοινωνιολογίας, Τομέας Θεωρητικών Επιστημών, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμούς του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Pergamos.lib.uoa.gr: theFile (uoa.gr) Παρενόχληση, Φύλο και Αθλητισμός (pdf),  Πέργαμος: https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2956099 , UoA Scholar: http://www.tinyurl.com/ygoz2ojl  DOI: 10.13140/RG.2.2.27431.27046

©     Βλ. επίσης Flipbook: Harassment, gender and sport.flipbook.August.3..2021_ (yumpu.com)

Flipbook:  c470625207

 

Publisher's Version