ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ [GAME PLANNING FOR THE KINDERGARTEN PHYSICAL EDUCATION CURRICULUM]

Citation:

DIAMANTI, I., Kamberidou, I., Venetsanou, F., & Dania, A. (2021). ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ [GAME PLANNING FOR THE KINDERGARTEN PHYSICAL EDUCATION CURRICULUM]. e-POSTERS PRESENTATIONS, 29th International Conference on Physical Education & Sport Science (ICPESS), DPESS, DUTH, 14-16 May, 2021, page 109. 29ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ, 14-. ΔΙΑΜΑΝΤΗ Ι., ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ Ε., ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ Φ. , ΔΑΝΙΑ Α. Copy at http://www.tinyurl.com/yb8vemww