Ψηφιακές Δεξιότητες και Ψηφιακό Χάσμα: Εισάγοντας τη διάσταση του φύλου

Citation:

Καμπερίδου, Ειρήνη. (2018). Ψηφιακές Δεξιότητες και Ψηφιακό Χάσμα: Εισάγοντας τη διάσταση του φύλου. 6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Η Κοινωνιολογία και ο Δημόσιος Ρόλος της στην Εποχή της Μεταμόρφωσης του Κόσμου», HELLENIC SOCIOLOGICAL SOCIETY (HSS). Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΚΕ) – HELLENIC SOCIOLOGICAL SOCIETY (HSS). Copy at http://www.tinyurl.com/yx99prpa

Abstract:

Βιβλίο Περιλήψεων του 6ου Συνεδρίου της ΕΚΕ- Δημοσίευση περίληψης: http://www.hellenicsociology.gr/el/content/175, σελ. 36.

Ο ψηφιακός εγγραμματισμός λειτουργεί ως εξαιρετικό μέσον για την ισόνομη μεταχείριση και πλήρη ενσωμάτωση κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων στην κοινωνία της πληροφορίας. Προβαίνοντας σε μια ανάλυση των πρόσφατων ερευνών και συζητήσεων για το ψηφιακό χάσμα, τις απαιτούμενες σήμερα ψηφιακές δεξιότητες και τη μελλοντική ζήτηση, αυτή η μελέτη επικεντρώνεται στην έμφυλη διάσταση. Ερευνητικά δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι δεκαετίες προτάσεων και παρεμβάσεων—ερευνητικών, πολιτικών, κοινωνικών, νομοθετικών—δεν αύξησαν τη γυναικεία συμμετοχή σε κλάδους STEM (Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Επιστήμη των Μηχανικών, Μαθηματικά) και ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας). Οι γυναίκες αποτελούν αόρατη μειονότητα σε αυτούς τους τομείς, παρά τις ενέργειες του κινήματος για την κοινωνική ενσωμάτωση/ένταξη των γυναικών και κοριτσιών στις ΤΠΕ και την ευρεία αναγνώριση της σημαντικότητας των ψηφιακών δεξιοτήτων που απαιτούνται σήμερα στους χώρους εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αποτελέσματα εμπειρικών ερευνών αναδεικνύουν τη ζωτική σημασία αναμόρφωσης της εκπαίδευσης STEM ώστε να συμπεριλάβει την έμφυλη διάσταση, δεδομένου ότι οι κοινωνικές προκαταλήψεις ξεκινούν από μικρή ηλικία. Επισημαίνεται, επίσης και η αναγκαιότητα να καθορισθούν και να καταγραφούν από τους βιομηχανικούς θεσμούς οι πραγματικές ανάγκες, οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται σήμερα. Η μελέτη αυτή ολοκληρώνεται με τις αφηγήσεις ζωής και πολύτιμες συμβουλές διακεκριμένων γυναικών στην κοινωνία της πληροφορίας και των ΤΠΕ.

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. 1.      Καμπερίδου, Ειρήνη. (2018). Ψηφιακές δεξιότητες και ψηφιακό χάσμα: Εισάγοντας τη διάσταση του φύλου. Εισήγηση στο 6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Η κοινωνιολογία και ο δημόσιος ρόλος της στην εποχή της μεταμόρφωσης του κόσμου», εισήγηση 30 Μαρτίου στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας & Εφαρμοσμένων Οικονομικών, Αθήνα: Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρείας (ΕΚΕ)- Hellenic Sociological Society (HSS). Publisher's VersionAbstract sociology_in_times_of_crisis_certificate.pdf digitalskillsanddigitalexclusionarticle.pp_.202-210.pdf Βιβλίο Περιλήψεων 6ου Συνεδρίου της ΕΚΕ http://www.hellenicsociology.gr/el/content/175, σελ. 36.

Publisher's Version