2019.03 - Καρπάθικο Γλέντι ως Στοιχείο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας [Φάση Α΄ - Ένταξη στο Ελληνικό Εθνικό Ευρετήριο]

Ένταξη στοιχείου στο Ελληνικό Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στις 2019.03.19 με ΑΔΑ: Ψ0ΤΠ4653Π4-ΙΝ2 και αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΚ/ΤΑΠΚΔΘ/139227/96412/542/154.

Το καρπάθικο γλέντι αποτελεί σημαντικότατη έκφραση του ζωντανού λαϊκού πολιτισμού των Καρπαθίων τόσο στο νησί τους όσο και σε κοινότητες της διασποράς εντός και εκτός Ελλάδος. Συνδέεται με τις τελετουργίες του κύκλου της ζωής και του κύκλου του χρόνου, χαρακτηρίζεται από ανταλλαγή αυτοσχέδιων και αυθόρμητων (αυτοστιγμεί δημιουργούμενων) μαντινάδων από τους γλεντιστές σε θέματα που αφορούν την κοινότητα ή/και την περίσταση και συνοδεύεται από μουσική ντόπιων οργανοπαικτών, συχνά δε καταλήγει σε χορό.

Το καρπάθικο γλέντι είναι η γλεντική έκφραση του ζωντανού λαϊκού πολιτισμού των Καρπαθίων στο νησί τους, καθώς και στις κοινότητες της διασποράς τους εντός και εκτός Ελλάδος. Η συγκεκριμένη πολιτισμική δραστηριότητα αποτελεί έναν σημαντικό κοινοτικό τρόπο επικοινωνίας, έκφρασης, ψυχαγωγίας,  μεταβίβασης πολιτισμικών αξιών, πρακτικών και συλλογικής μνήμης, και μεταβίβασης της προφορικής και μουσικής παράδοσης της κοινότητας.  Επιπλέον, λειτουργεί ως κοινοτικός διάλογος προς σύσφιξη των σχέσεων των μελών της ομάδας, αναζωογόνηση της συλλογικής μνήμης με αναφορά στους προγόνους και επίτευξη κοινωνικής ανασυγκρότησης και αποκατάστασης μέσω της επίλυσης προσωπικών διαφορών ή κοινοτικών προβλημάτων των Καρπαθίων τόσο σε ενδοκοινοτικό επίπεδο, όσο και διατοπικά στα χωριά της Καρπάθου και στην καρπαθιακή διασπορά.

Εγγράφηκε στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς τον Μάρτιο του 2019.

Συντακτική Ομάδα: Βασιλική Χρυσανθοπούλου, Παρασκευή Γ. Κανελλατου, Ηλίας Εμμ. Βασιλαράς, Ευμορφία Ι. Διακογεωργίου.

Φάκελος Στοιχείου / Τεκμήρια / Πληροφορίες: http://ayla.culture.gr/karpathiko-glenti-2019/

Κοινωνικά δίκτυα: FacebookYouTube

Details

Timespan: 

January, 2018 to March, 2019

Status: 

In progress

Funding Type: 

Non Funded

Role: 

Member