Διδακτικό Έργο / Teaching

Μαθήματα σε Τριτοβάθμια Ιδρύματα

 • Λέκτορας σε Τμήμα Διερμηνέων (Level 2: Greek-English), Perth Technical College, 137 St George’s Terrace, Perth, WA 6000, Australia (Φεβρουάριος - Νοέμβριος 1985).
 • Διαλέξεις εν πλω σε Αμερικανούς σε προγράμματα του International Study Tours με θέμα “Greek Island Society and Culture”, με συνδυασμένη λαογραφική, ανθρωπολογική και κοινωνιολογική προσέγγιση (1987 - 1989).
 • Λέκτορας σε Τμήμα Διερμηνέων (Level 3, Greek-English) και στην ελληνική γλώσσα, Τechnical and Further Education Institute, Reid ACT 2001, Canberra (1991).
 • Καθηγήτρια υπεύθυνη μαθημάτων “Anthropology of Greece” και ελληνικής γλώσσας, Αegean Institute Inc., καλοκαιρινό πρόγραμμα για Αμερικανούς φοιτητές, Πόρος και Κρήτη (1988 - 1994). Συνδιδασκαλία με την εκ των πρωτοπόρων της ανθρωπολογικής έρευνας στην Ελλάδα, Ernestine Friedl, Ομότιμη Καθηγήτρια του Duke University, North Carolina, (καλοκαίρι 1989).
 • Διδάσκουσα με σύμβαση Π.Δ 407/80 στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 1997 - 2003, στα ακόλουθα μαθήματα: «Μειονότητες και Μετανάστες», «Οικονομική Ανθρωπολογία», «Ανθρωπολογία Θρησκείας, Τελετουργίας και Συμβολικών Συστημάτων», «Ζητήματα Μετανάστευσης, Μειονοτήτων και Διασποράς με έμφαση στην Παγκοσμιοποίηση» (Σεμινάριο Τελειοφοίτων και Πρακτική Άσκηση), «Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία», «Μετανάστευση και Διασπορά στο Πλαίσιο των Παγκόσμιων Μετασχηματισμών».
 • Καθηγήτρια στο College Year in Athens σε Αμερικανούς φοιτητές κατά το εαρινό εξάμηνο 1996-1997, στο μάθημα “Gender in Mediterranean Societies: Comparative Perspectives”.
 • Καθηγήτρια στο μάθημα “The Principles of Anthropology” στο αμερικανικό Πανεπιστήμιο La Verne, Athens Campus (Οκτώβριος 1998 - 2004).
 • Διδάσκουσα με σύμβαση Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Επιστημών της Τέχνης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο μάθημα: «Ιστορία των Μεσογειακών Πολιτισμών» (2002).
 • Διδάσκουσα με σύμβαση Π.Δ. 407/80 στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία» του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο μάθημα «Προφορική Ιστορία», 2003.
 • Επισκέπτρια καθηγήτρια στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Γυναίκες και Φύλα» του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο μάθημα «Γυναίκες και Πολιτική», Μάρτιος 2004, 2005, 2006.
 • Σεμινάριο με θέμα «Λαογραφικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της ελληνικής μετανάστευσης και διασποράς», Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ στο πλαίσιο του μαθήματος «Θεωρητικά Ζητήματα Λαογραφίας» (Καθηγήτρια κ. Ρέα Κακάμπουρα, 21.05.2009).
 • Διδασκαλία με θέμα «Μέθοδοι έρευνας στη Λαογραφία και στην Κοινωνική Ανθρωπολογία» στο πλαίσιο των μαθημάτων για τη Θεωρία και την Ιστορία της Λαογραφίας (Καθηγητής κ. Μ. Αλ. Αλεξιάδης) στο ΠΜΣ στη Λαογραφία του Τμήματος Φιλολογίας ΕΚΠΑ (26.11.2009 και 10.12.2009).
 • Διδασκαλία με θέμα «Αντιλήψεις και πρακτικές γύρω από τις τελετουργίες του κύκλου της ζωής στην Ελλάδα», στο πλαίσιο του μαθήματος της Εισαγωγής στη Λαογραφία, σε φοιτητές Α΄ έτους του Τμήματος Φιλολογίας ΕΚΠΑ (Καθηγητής κ. Μ. Αλ. Αλεξιάδης), 09.11.2010.
 • Σεμινάριο στους φοιτητές του Π.Μ.Σ. «Φύλο και νέα εκπαιδευτικά και εργασιακά περιβάλλοντα στην κοινωνία της πληροφορίας», του Τμήματος Επιστήμης της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με θέμα: «Κοινωνικό φύλο και εργασία στο πλαίσιο της μετανάστευσης: Θεωρητικές προσεγγίσεις στον ελληνικό και στον διεθνή χώρο», Ρόδος, 03.07.2011.
 • Διδάσκουσα ως Λέκτορας και ως Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών στα εξής μαθήματα σε προπτυχιακό επίπεδο: 1. «Εισαγωγή στην Λαογραφία» (από κοινού με τον Καθηγητή κ. Μηνά Αλ. Αλεξιάδη), Α΄ εξαμήνου (χειμερινά εξάμηνα 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015). Η διδασκαλία του μαθήματος συνεχίστηκε από κοινού με την Αναπλ. Καθηγήτρια κ. Μαριάνθη Καπλάνογλου κατά το χειμερινό εξάμηνο 2015-2016 και σε ξεχωριστά κλιμάκια λόγω και του πλήθους των φοιτητών, αλλά σε συνεργασία ως προς την ύλη και την προετοιμασία των εργασιών με ειδικά επιπλέον σεμινάρια, και από τις δύο μας, κατά τα χειμερινά εξάμηνα 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019. Η διδασκαλία μου στο μάθημα συνοδεύεται από εποπτεία και καθοδήγηση των φοιτητών, σε προαιρετική βάση, να συγκεντρώσουν πρωτογενές λαογραφικό υλικό από αγροτικές και αστικές περιοχές με επιτόπια έρευνα, διεξαγωγή συνεντεύξεων και καταγραφή αφηγήσεων ζωής, και να καταρτίζουν εργασίες οι οποίες κατατίθενται στο Αρχείο Χειρογράφων του Λαογραφικού Μουσείου και Αρχείου (πρώην Σπουδαστηρίου) του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. 2. «Κοινωνική Λαογραφία», μάθημα Δ΄ εξαμήνου (εαρινά εξάμηνα 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019), επιλεγόμενο και από φοιτητές άλλων Τμημάτων, όπως Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Ψυχολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, και τώρα και του Τμήματος Μουσικών Σπουδών. Η διδασκαλία μου στο μάθημα συνοδεύεται και από ανάθεση και εποπτεία, σε προαιρετική βάση, εργασιών πάνω σε θέματα κοινωνικής λαογραφίας, με χρήση επιτόπιας και βιβλιογραφικής έρευνας. Κατά το εαρινό εξάμηνο του 2015 το μάθημα βιντεοσκοπήθηκε και οι διαλέξεις είναι αναρτημένες στα Ανοιχτά Μαθήματα του Τμήματος Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. (βλ. Εκπαιδευτικό και Επιμορφωτικό Υλικό).
 • Διδάσκουσα ως Λέκτορας στην Κοινωνική Λαογραφία στο Τμήμα Σλαβικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνδιδασκαλία με την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Μαριάνθη Καπλάνογλου, το μάθημα «Συγκριτική Λαογραφία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» στους φοιτητές του Ζ΄ εξαμήνου (χειμερινά εξάμηνα 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015). Στο μάθημα αυτό, όπου δίνουμε στους φοιτητές τη δυνατότητα εκπόνησης εργασίας, καλύπτω το τμήμα των στοιχείων και δομών κοινωνικής οργάνωσης και εθιμικών και τελετουργικών πολιτισμικών μορφών των λαών της Ν.Α. Ευρώπης σε συγκριτική/ εθνολογική βάση, ενώ η κ. Καπλάνογλου καλύπτει το τμήμα της συγκριτικής φιλολογικής λαογραφίας των λαών αυτών. Από το χειμερινό εξάμηνο του 2018-2019, ως Επίκουρη Καθηγήτρια, συνεχίζω να συνδιδάσκω με την κ. Καπλάνογλου το μάθημα αυτό σε φοιτητές του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών από κοινού με τους φοιτητές της κατεύθυνσης Μ.Ν.Ε.Φ. του Τμήματος Φιλολογίας (δεν προσφέρθηκε επί τρία έτη από το Τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών λόγω αναδιάρθρωσης του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος).
 • Ως Λέκτορας και ως Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λαογραφία (νυν «Λαογραφικές Σπουδές: Θεωρία και Εφαρμογές του Λαϊκού Πολιτισμού») του Τμήματος Φιλολογίας του ΕΚΠΑ έχω προσφέρει τα εξής σεμινάρια:
  • «Αυτοβιογραφίες και Αφηγήσεις Ζωής Μεταναστών και Ελλήνων της Διασποράς: Προφορική Ιστορία, Μνήμη, Ταυτότητα», στο Δ΄ εξάμηνο (εαρινό εξάμηνο 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013) και στο Γ΄ εξάμηνο (χειμερινό εξάμηνο 2013-2014). Από το χειμερινό εξάμηνο 2015-2016 και κατά τα χειμερινά εξάμηνα 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019 το μάθημα διδάχθηκε με τον τίτλο: «Ο λαϊκός πολιτισμός στην εποχή μας Ι: α) Μετανάστευση και διασπορά», με το ίδιο περιεχόμενο. Τα κείμενα αφηγήσεων ζωής που συγκεντρώθηκαν από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, αποτέλεσαν τον πυρήνα Αρχείου Αφηγήσεων Ζωής Μεταναστών και Ελλήνων της Διασποράς που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος του Τμήματος Φιλολογίας το 2012 και εμπλουτίζεται από τότε με νέο υλικό.
  • «Ιστορία της Ελληνικής Λαογραφίας», στο Β΄ εξάμηνο (εαρινό εξάμηνο 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014) και στο Α΄ εξάμηνο του 2014-2015, βάσει του νέου προγράμματος του ΠΜΣ στη Λαογραφία (νέος τίτλος ΠΜΣ: «Λαογραφικές Σπουδές – Θεωρία και εφαρμογές του λαϊκού πολιτισμού». 3. «Υλικός Πολιτισμός και Λαογραφία: Χώρος, Τέχνη, Σύμβολα, Ταυτότητες», στο Α΄ εξάμηνο (χειμερινό εξάμηνο 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014) και στο Β΄ εξάμηνο του 2014-2015, του 2015-2016, του 2016-2017 και του 2017-2018, βάσει του νέου μεταπτυχιακού προγράμματος.
   Στο πλαίσιο των Σεμιναρίων αυτών προσκλήθηκαν έγκριτοι επιστήμονες, λαογράφοι, ανθρωπολόγοι και μουσειολόγοι, που εμπλούτισαν τα μαθήματα με μια πολυφωνία μεθοδολογικών προσεγγίσεων και γνώσεων για τους φοιτητές. Έχουν συμμετάσχει με σεμινάρια οι Καθηγήτριες κ. Βασιλική Ρόκου και κ. Άννα Λυδάκη και με διδασκαλία των μεταπτυχιακών φοιτητών και οργάνωση επισκέψεων σε μουσεία οι Καθηγήτριες κ. Αικατερίνη Κορρέ και κ. Ευρυδίκη Αντζουλάτου-Ρετσίλα, προς σημαντικό όφελος των φοιτητών και των μεταπτυχιακών μαθημάτων γενικότερα. Με δική μου πρωτοβουλία προσκλήθηκαν και προσέφεραν διαλέξεις και σεμινάρια στους μεταπτυχιακούς φοιτητές της Λαογραφίας και στο ευρύτερο ακαδημαϊκό κοινό του Τμήματος Φιλολογίας στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών σεμιναρίων, η Επίκ. Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας κ. Έλια Πετρίδου, ο τ. Διευθυντής Ερευνών του Κ.Ε.Ε.Λ. κ. Ελευθέριος Αλεξάκης, η Διευθύντρια Ερευνών του Κ.Ε.Ε.Λ. κ. Ανδρομάχη Οικονόμου, η Ερευνήτρια του Κ.Ε.Ε.Λ. κ. Κυριακή Χρυσού, ξένοι καθηγητές επισκεπτόμενοι την Ελλάδα, όπως η Professor Emerita κ. Margaret Kenna, ο τ. Καθηγητής Εθνομουσικολογίας κ. Sam Chianis και ο τ. Καθηγητής Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης κ. Nick Allen. Eπίσης, προσκλήθηκαν από τη Διεύθυνση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η κ. Βίλλυ Φωτοπούλου (Διευθύντρια) και ο κ. Γιάννης Δρίνης (Προϊστάμενος του Τμήματος για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά και τα Διαπολιτισμικά Θέματα). Οι προσκληθέντες ενημέρωσαν τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και συζήτησαν μαζί τους για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά (ΑΠΚ), την εφαρμογή της Σύμβασης της UNESCO στην Ελλάδα και το Εθνικό Ευρετήριο για την ΑΠΚ, καθώς και για τη συμβολή της λαογραφίας και τον ρόλο των λαογράφων στη διαμόρφωση της πολιτιστικής πολιτικής στην Ελλάδα.
 • Διδάσκουσα ως Καθηγήτρια-Σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), στην Θεματική Ενότητα «Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα ΙΙ: Οι Νεότεροι Χρόνοι» (ΕΛΠ 41) του Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών, επί οκτώ ακαδημαϊκά έτη (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019), σε τμήματα στην Αθήνα και στη Λάρισα. Τα μαθήματα αυτά ακολουθούν την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, στην οποία διαθέτω πιστοποίηση (βλ. φάκελο πτυχίων), με συχνή επαφή διδάσκοντα/ φοιτητών μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του τηλεφώνου, με παρακολούθηση ομαδικών συναντήσεων διδακτικής φύσεως και κυρίως, με εκπόνηση εκ μέρους των φοιτητών εργασιών/δοκιμίων πάνω σε δοθέντα θέματα. Θεωρώ ότι η εξοικείωσή μου με τις μεθόδους και τις ιδιαιτερότητες της διδασκαλίας εξ αποστάσεως μέσω του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου εμπλούτισε τη διδακτική μου κατάρτιση προς όφελος των φοιτητών, γενικότερα. Σημειώνω ότι στην κατάταξη υποψηφίων για επιλογή διδασκόντων για την τριετία 2017-2020 στην ανωτέρω θεματική ενότητα, αξιολογήθηκα πολύ θετικά (δεύτερη στη σειρά κατάταξης μεταξύ 70 περίπου υποψηφίων).

Διαλέξεις σε Φοιτητές Ξένων Πανεπιστημίων, στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο και σε Summer Schools

 • “Values and Symbolism in Greek Death Rituals”, Διάλεξη σε Αμερικανούς φοιτητές του School for International Training, Αθήνα (Φεβρουάριος 2000).
 • “Cultural Symbolism in Greek Rites of Passage: Wedding Rituals”, Διάλεξη σε Αμερικανούς φοιτητές του School for International Training, Αθήνα (Σεπτέμβριος 2000).
 • Διαλέξεις στους φοιτητές των αμερικανικών Πανεπιστημίων Elon University και Furman University, North Carolina, University of New Orleans και George Mason University, Washington, και School for International Training με θέματα: “Folklore, Anthropology and the Creation of Greek National Identity” και “Greek Orthodoxy: Values, Practices and Greek National Identity” (Αθήνα, Φεβρουάριος 1999 και 2000, Σεπτέμβριος 2000, Φεβρουάριος και Μάιος 2004, Ιανουάριος και Μάιος 2005, Ιανουάριος 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2017, 2018, 2019).
 • Διδασκαλία στους φοιτητές του Τμήματος Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου La Trobe Μελβούρνης Αυστραλίας στα πλαίσια των μαθημάτων τους για την ελληνική μετανάστευση, με θέμα: «Στρατηγικές στη δια-γενεακή μεταβίβαση της εθνοτικής ταυτότητας των Ελλήνων της Αυστραλίας με έμφαση στα στοιχεία του υλικού βίου» (Μελβούρνη, 27 Ιουλίου 2004).
 • Διδασκαλία με θέμα «Ελληνικός Λαϊκός Πολιτισμός: Αντιλήψεις, σύμβολα και τελετουργίες στον κύκλο της ζωής και στον κύκλο του χρόνου», Δημοτικό Λαϊκό Πανεπιστήμιο Αγίας Παρασκευής, με εθελοντική συμμετοχή, κατόπιν προσκλήσεως από το Δ. Σ. του Πανεπιστημίου (Οκτώβριος-Νοέμβριος 2011).
 • Συμμετοχή στο 7th Konitsa International Summer School in Anthropology, Ethnography and Comparative Folklore of the Balkans, Konitsa, 26-29.07.2012. Διδασκαλία σε διεθνές κοινό μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων, σεμιναρίων με θέμα: «Rituals, Symbols and Identities in Rural and Urban Contexts. Approaches from Folklore and Anthropology».
 • Συμμετοχή στο «1ο Θερινό Σχολείο Τζουμέρκων και Ν.Α. Πίνδου: Ιστορία, Πολιτισμός, Οικολογία» (Τζουμέρκα, 29.08.-02.09.2012). Διοργάνωση από το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων και τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων. Διδασκαλία σεμιναρίων με θέμα: «Η πολυτοπική έρευνα στη μελέτη μεταναστευτικών και διασπορικών ομάδων». Συνδυασμός διδασκαλίας με άσκηση μεταπτυχιακών φοιτητών στην επιτόπια έρευνα.
 • Συμμετοχή στο 1ο Θερινό Σχολείο της Διεύθυνσης Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στη Δημητσάνα, με θέμα «Ο Αγροτικός Χώρος ως Πολιτιστική Κληρονομιά» (28.07.-05.08.2018). Σεμιναριακή διάλεξη με θέμα «Η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του αγροτικού χώρου: Ποιος είναι ο ρόλος των επιστημών του πολιτισμού;» (29.07.2018, Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο Δημητσάνας).