Ερευνητικά Δίκτυα / Research Networks

  • Εθνική Επιστημονική Επιτροπή για την εφαρμογή της Σύμβασης για την προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Διεύθυνσης Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (συμμετοχή από τον Νοέμβριο 2016 ως αναπληρωματικό μέλος). Συμβολή στην αξιολόγηση των δελτίων που υποβάλλονται για καταχώριση στοιχείων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς στο Εθνικό Ευρετήριο και γενικώς συνεργάζομαι με την ΔΙΝΕΠΟΚ επιστημονικά και οργανωτικά σε αυτά τα θέματα.
  • «Καυτατζόγλειο Βραβείο» για τα έτη 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (συμμετοχή στην επιτροπή αξιολόγησης για την επιστήμη της Λαογραφίας, έργων που κατατέθηκαν για βράβευση).
  • Common Ground - The Fifteenth International Conference on Interdisciplinary Social Sciences / 2020 Special Focus - Reflecting on Community Building: Ways of Creating and Transmitting Heritage.