Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών / Memberships

 • Μέλος της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας από το 1979.
 • Μέλος της International Society for Folk Narrative Research (I.S.F.N.R.) από το 1983.
 • Μέλος της Société Internationale d’ Ethnologie et de Folklore (S.I.E.F.) από το 1987.
 • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας από το 2001 [και μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου κατά τα έτη 2018-2019].
 • Μέλος του Κέντρου Καρπαθιακών Ερευνών από το 2006.
 • Μέλος του Ερευνητικού Κέντρου Ελληνικού Τραγουδήματος από το 2010.
 • Mέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων από το 2013.
 • Μέλος της Ένωσης Προφορικής Ιστορίας από το 2014.
 • Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Ινστιτούτου Λαϊκού Πολιτισμού του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με έδρα την Κάρπαθο από το 2013.
 • Μέλος του Ινστιτούτου Λαϊκού Πολιτισμού με έδρα την Κάρπαθο από το 2015.
 • Μέλος της International Association for Southeast European Anthropology.
 • Μέλος της Δωδεκανησιακής Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας από το 2018.
 • Μέλος της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου.