Άλκη Κυριακίδου-Νέστορος. Βίος, έργο, καινοτομίες, συμβολές στη λαογραφία

Citation:

Χρυσανθοπούλου, Βασιλική. 2016. Άλκη Κυριακίδου-Νέστορος. Βίος, έργο, καινοτομίες, συμβολές στη λαογραφία. Λαογραφία (2013-2016) 43: 454-463.