Αναδημιουργώντας τον τόπο των τραγουδιών: Ιστορία και λαϊκός πολιτισμός της Βυτίνας

Citation:

Χρυσανθοπούλου, Βασιλική. 2013. Αναδημιουργώντας τον τόπο των τραγουδιών: Ιστορία και λαϊκός πολιτισμός της Βυτίνας. In Σ. Ι. Τσιάνης, Δημοτικά τραγούδια από τη Βυτίνα Αρκαδίας, Μουσική συλλογή (1959) – μελέτη – μεταγραφή / S. J. Chianis, Folk Songs from Vytina, Arcadia, Music collection (1959) - study – transcription, 15-27. Αθήνα: Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών & Κοινωνικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα Τρύφωνος Θαλασσινού (χορηγός).

Notes:

σειρά: Πηγές του Λαϊκού Πολιτισμού – 8