Από τη νοσταλγία στη σάτιρα: Λαϊκή παράδοση και νεωτερικά στοιχεία σε ποιητικά έργα Ελλήνων της Αυστραλίας

Citation:

Χρυσανθοπούλου, Βασιλική. 2013. Από τη νοσταλγία στη σάτιρα: Λαϊκή παράδοση και νεωτερικά στοιχεία σε ποιητικά έργα Ελλήνων της Αυστραλίας. In Λαϊκός πολιτισμός και έντεχνος λόγος (ποίηση – πεζογραφία – θέατρο). Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου (Αθήνα, 8-12 Δεκεμβρίου 2010), Γεώργιος Βοζίκας, 609-624. Αθήνα: Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας – 30, Ακαδημία Αθηνών.