Δημοτικά τραγούδια από τη Βυτίνα Αρκαδίας, Μουσική συλλογή (1959) – μελέτη – μεταγραφή

Citation:

Τσιάνης, Σωτήριος Ι. 2013. Δημοτικά τραγούδια από τη Βυτίνα Αρκαδίας, Μουσική συλλογή (1959) – μελέτη – μεταγραφή. Βασιλική Χρυσανθοπούλου. Αθήνα: Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών & Κοινωνικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα Τρύφωνος Θαλασσινού (χορηγός).

Abstract:

Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών συνεργάζεται τα τελευταία χρόνια με εθνοτοπικούς συλλόγους και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκειμένου να καταγράψει, διασώσει και προβάλει με δημοσιεύματα επιστημονικού κύρους στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού των διαφόρων περιοχών του ελληνικού χώρου. Για τον σκοπόν αυτό έχει καθιερώσει την σειρά "Πηγές του Λαϊκού Πολιτισμού" η οποία φιλοξενεί πρωτογενές υλικό, το οποίο έχει συγκεντρωθεί κυρίως από ερευνητές του. Στη σειρά αυτή έχουν εκδοθεί ήδη επτά έργα και άλλα ευρίσκονται υπό δημοσίευσιν. Η δημοσίευση πρωτογενούς υλικού από τη Βυτίνα με την επιμέλεια του Κέντρου Λαογραφίας, το καθιστά προσιτό στους ερευνητές αλλά και στο ευρύτερο κοινό της περιοχής και τους απανταχού της γης Βυτινιώτες. Οι μουσικές ιδιαίτερα καταγραφές, πέραν της διασώσεως των τραγουδιών, συμβάλλουν στη διατήρησή τους στη ζωή μέσα από τους συλλόγους, οι οποίοι διαθέτουν μουσικοχορευτικές ομάδες, οργανώνουν πανηγύρια και φεστιβάλ και γενικά προσπαθούν να προβάλουν τον λαϊκό πολιτισμό.

Η έκδοση των τραγουδιών της Βυτίνας ικανοποιεί ευγενές αίτημα του Κοινωνικού και Πολιτιστικού Ιδρύματος Τρύφωνος Θαλασσινού, βυτινιώτικου ιδρύματος που στοχεύει στη διατήρηση και προβολή της μουσικής παράδοσης της περιοχής, μέσω του Προέδρου του, Γιάννη Σακελλαρίου. Κυρίως όμως αξιοποιεί ανέκδοτο υλικό καταγεγραμμένο πριν από μισό περίπου αιώνα και συμβάλλει ουσιαστικά στην έρευνα και μελέτη του δημοτικού τραγουδιού της Αρκαδίας.
Με την έκδοση αυτή η Βυτίνα αποκτά ένα βιβλίο αναφοράς για τον λαϊκό πολιτισμό της. (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Notes:

σειρά: Πηγές του Λαϊκού Πολιτισμού – 8

Publisher's Version