Διεθνικές συναντήσεις. Οι νεότερες γενιές των Δωδεκανησίων επισκέπτονται τους τόπους καταγωγής τους

Citation:

Χρυσανθοπούλου, Βασιλική. 2010. Διεθνικές συναντήσεις. Οι νεότερες γενιές των Δωδεκανησίων επισκέπτονται τους τόπους καταγωγής τους. In Δωδεκανησιακά Χρονικά. Περιοδική επιστημονική έκδοση, Πρακτικά 16ου Πολιτιστικού Συμποσίου Δωδεκανήσου (αφιερωμένου στους Δωδεκανήσιους της διασποράς (Πειραιάς, 5-8.11.2009), τόμος ΚΔ΄:119-147. Ρόδος: Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου.