Ενδύοντας τις εικόνες: Συμβολικές και κοινωνικές διαστάσεις στα γυναικεία τάματα («σκέπες») της βόρειας Καρπάθου

Citation:

Χρυσανθοπούλου, Βασιλική. 2016. Ενδύοντας τις εικόνες: Συμβολικές και κοινωνικές διαστάσεις στα γυναικεία τάματα («σκέπες») της βόρειας Καρπάθου. In Κάρπαθος και Λαογραφία, Πρακτικά Δ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Καρπαθιακής Λαογραφίας, (Κάρπαθος, 8-12.05.2013), Μηνάς Αλ Αλεξιάδης and Ξανθάκου, ΠΚ, 1029-1055. Αθήνα: Ινστιτούτο Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας Ε.Κ.Π.Α., και Καρπαθιακός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας Δήμου Καρπάθου.