Η διαγενεακή διαχείριση της εθνοτικής ταυτότητας στους Καστελλοριζιούς του Περθ Δυτικής Αυστραλίας: Μια ανθρωπολογική προσέγγιση

Citation:

Χρυσανθοπούλου, Βασιλική. 2012. Η διαγενεακή διαχείριση της εθνοτικής ταυτότητας στους Καστελλοριζιούς του Περθ Δυτικής Αυστραλίας: Μια ανθρωπολογική προσέγγιση. In Η Ελληνική Διασπορά στην Αυστραλία, Αντώνιος Κόντης and Τάτσης, Νικόλαος, 379-427. Αθήνα: εκδόσεις Παπαζήση.

Notes:

Σειρά Ειδικών Μελετών της Μετανάστευσης και Διασποράς Νο 7, Εργαστήριο Μελέτης της Μετανάστευσης και Διασποράς, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης, Ε.Κ.Π.Α.