Η Πασχαλινή Κούνια του Καστελλορίζου: Κοινωνικές Θεωρήσεις και Προεκτάσεις

Citation:

Χρυσανθοπούλου-Farrington, Βασιλική. 1988. Η Πασχαλινή Κούνια του Καστελλορίζου: Κοινωνικές Θεωρήσεις και Προεκτάσεις. In Σύνδειπνον: Τιμητικό Αφιέρωμα στον Καθ. Δημ. Σ. Λουκάτο από Παλαιούς Μαθητές του στην Φιλοσοφική Σχολή Ιωαννίνων, 307-331. Ιωάννινα.