Στοιχεία κοινωνικής ζωής και λαϊκού δικαίου από τη Βυτίνα της Αρκαδίας

Citation:

Χρυσανθοπούλου, Βασιλική. 1982. Στοιχεία κοινωνικής ζωής και λαϊκού δικαίου από τη Βυτίνα της Αρκαδίας. Λαογραφία 32: 408-415.