Το “κακό μάτι” στους Έλληνες της Αυστραλίας: Ταυτότητα, συνέχεια, νεοτερικότητα

Citation:

Χρυσανθοπούλου-Farrington, Βασιλική. 1999. Το “κακό μάτι” στους Έλληνες της Αυστραλίας: Ταυτότητα, συνέχεια, νεοτερικότητα. Αρχαιολογία και Τέχνες, no. 72: 22-30.