‘Εμείς οι Καστελλοριζιές ζούμε μέσα στην εκκλησία’. Θρησκευτική δραστηριότητα, κοινωνικό φύλο και εθνοτικοτοπική ταυτότητα στην καστελλοριζιακή διασπορά της Αυστραλίας

Citation:

Χρυσανθοπούλου, Βασιλική. 2009. ‘Εμείς οι Καστελλοριζιές ζούμε μέσα στην εκκλησία’. Θρησκευτική δραστηριότητα, κοινωνικό φύλο και εθνοτικοτοπική ταυτότητα στην καστελλοριζιακή διασπορά της Αυστραλίας. In Δωδεκανησιακά Χρονικά, Πρακτικά ΙΕ΄ Πολιτιστικού Συμποσίου Δωδεκανήσου (Καστελλόριζο, 2-4 Ιουλίου 2007), τόμος ΚΓ΄:321-355. Ρόδος: Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου.