‘Νάνι, που το ’σπερνε αητός τσαι που το γέννα κόρη’: Η γέννηση στον ελληνόφωνο κόσμο κατά τον 19ο και το πρώτο ήμισυ του 20ού αιώνα

Citation:

Χρυσανθοπούλου, Βασιλική. 2007. ‘Νάνι, που το ’σπερνε αητός τσαι που το γέννα κόρη’: Η γέννηση στον ελληνόφωνο κόσμο κατά τον 19ο και το πρώτο ήμισυ του 20ού αιώνα. Αρχαιολογία και Τέχνες 104: 45-55.

Notes:

ειδικό αφιέρωμα: Η Ιατρική, στη νεότερη εποχή, Σεπτέμβριος 2007