‘Ο βίος εν τη ξενιτεία’: Λαογραφικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της ελληνικής μετανάστευσης

Citation:

Χρυσανθοπούλου, Βασιλική. 2013. ‘Ο βίος εν τη ξενιτεία’: Λαογραφικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της ελληνικής μετανάστευσης. In Λαογραφία: Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας 42 (2010-2012), Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου «1909-2009: 100 Χρόνια Ελληνικής Λαογραφίας», (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 11-13.03.2009), Μηνάς Αλ Αλεξιάδης and Κούζας, Γεώργιος Χ, 925-968. Αθήνα: Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία και Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.