Ἡ Γεωπολιτικὴ τῆς Ὀρθοδοξίας: Τὸ «Εἶναι» καὶ τὸ «Πρέπει».

Citation:

Μάζης Ιωάννης. Ἡ Γεωπολιτικὴ τῆς Ὀρθοδοξίας: Τὸ «Εἶναι» καὶ τὸ «Πρέπει». Ἐπιθεώρησις «Πανόραμα» τῆς Ἑλληνορωσσικῆς Λέσχης ∆ιάλογος. 2016.
1._xiii.pdf553 KB

Abstract:

Στο παρόν κείμενο εξετάζονται τρεις υποθέσεις: α) η υπόθεσις όπου η Ρωσία κατισχύει δια του Πατριαρχείου της επί του Ορθοδόξου Χριστιανικού κόσμου, γεγονός το οποίο συνεπάγεται τη θραύση του Rimland στον άξονα Βαλκανικής Χερσονήσου-Μεσογείου, β) η υπόθεσις όπου το δίπολο Λονδίνου-Ουάσινγκτον συνεχίζει δια του Οικουμενικού Πατριαρχίου τον έλεγχον της εξόδου της Μόσχας στη Μεσόγειο και γ) η υπόθεσις όπου η Μόσχα και η Ουάσινγκτον συγκλίνουν για την αντιμετώπιση της κινεζικής προβολής ισχύος στην Μεσόγειο και όχι μόνον.