Διερεύνησις τῆς Λειτουργίας τοῦ Γεωγραφικοῦ Χρόνου στὸ Δίπολο Κέντρου- Περιφέρειας.

Citation:

Μάζης Ιωάννης. Διερεύνησις τῆς Λειτουργίας τοῦ Γεωγραφικοῦ Χρόνου στὸ Δίπολο Κέντρου- Περιφέρειας. Τεχνικά Χρονικά. 1989;9(1):133-58.
1._iii.pdf1.5 MB

Abstract:

Συμφώνως πρὸς τὴν θεωρία τῆς ἄνισης ἀνταλλαγῆς, ἐνετοπίσθησαν ποιές ἦσαν οἱ σύμφυτες τάσεις στὶς σχέσεις παραγωγῆς, οἱ ὁποῖες ἐκυριαρχοῦσαν στὶς Μητροπόλεις καὶ οἱ ὁποῖες τὶς ὠθοῦσαν σὲ σύναψη σχέσεων μὲ τὶς περιφερειακὲς χῶρες. Βασισμένοι σὲ μεγέθη, ὅπως ἡ Ὀργανικὴ Σύνθεσις τοῦ Κεφαλαίου στὴν "Μητρόπολη" καὶ στὴν "Περιφέρεια" καὶ ὁ διεθνὴς καταμερισμὸς τῆς ἐργασίας, προσεπαθήσαμε νὰ δημιουργήσομε τὸ θεωρητικὸ σύστημα ἀναφορᾶς γιὰ τὴν μέτρηση τοῦ Γεωγραφικοῦ Χρόνου στὸ ∆ίπολο καὶ σὲ καθένα ἀπὸ τὰ σκέλη τοῦ ξεχωριστά.