Παιδαγωγική Λαογραφία και Μάθηση μέσω Σχεδιασμού: ένα μοντέλο επαγγελματικής μάθησης στο πανεπιστήμιο

Citation:

Χρυσανθοπούλου, Βασιλική, and Ευγενία Αρβανίτη. 2014. Παιδαγωγική Λαογραφία και Μάθηση μέσω Σχεδιασμού: ένα μοντέλο επαγγελματικής μάθησης στο πανεπιστήμιο. In Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου «Λαϊκός Πολιτισμός και Εκπαίδευση» (Καρδίτσα, 19-21.10.2012), Ευάγγελος Αυδίκος and Κόζιου, Σ, 37-51. Καρδίτσα: Κέντρο Ιστορικής και Λαογραφικής Έρευνας «Ο Απόλλων» Καρδίτσας και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.