Επίπεδα νοηματοδότησης της συνάρτησης ως συμμεταβολής με τη χρήση μαθησιακών τροχιών

Citation:

Γ-Ι Καφετζόπουλος,, & Ψυχάρης, Γ. (2017). Επίπεδα νοηματοδότησης της συνάρτησης ως συμμεταβολής με τη χρήση μαθησιακών τροχιών. In Θ. Ζαχαριάδης, Πόταρη, Δ., & Ψυχάρης, Γ. (Eds.), Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ένωσης Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματικών (ΕΝΕΔΙΜ 7) (pp. 417-427). Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα: ΕΝΕΔΙΜ.
enedim_2017_c.pdf2.86 MB