Συνεργατικός σχεδιασμός και εφαρμογή διερευνητικών δραστηριοτήτων που συνδέουν τα μαθηματικά με χώρους εργασίας

Citation:

Καλογερία, Ε., Μάλλιαρης, Χ., & Ψυχάρης, Γ. (2015). Συνεργατικός σχεδιασμός και εφαρμογή διερευνητικών δραστηριοτήτων που συνδέουν τα μαθηματικά με χώρους εργασίας. In Δ. Δεσλή, Παπαδόπουλος, Ι., & Τζεκάκη, Μ. (Eds.), Πρακτικά 6ου Συνεδρίου της Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής Μαθηματικών (ΕΝΕΔΙΜ 6) (pp. 489-498). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
enedim_2015_b.pdf1.78 MB