Publications by Year: 2005

2005
ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ, Ειρήνη. (2005). Η Αθλήτρια ως Κοινωνικό Είδωλο στα ΜΜΕ: Ένα Καινούργιο Αρχέτυπο της Αμερικανικής κουλτούρας. Γυναίκα & Άθληση, 4(1), 11-22. Πανελλήνια Ένωση για την Προώθηση των Γυναικών στον Αθλητισμό και τα Σπορ …. cultural_icon.pdf
Καμπερίδου, Ειρήνη. (2005). Ο Έμφυλος Ηρωισμός του Αθλητισμού, ο ήρωας αθλητής και η αθλήτρια-ηρωίδα: το ανθρώπινο εμπόριο της ψυχαγωγίας και του θεάματος. Η Κοινωνική Εικόνα της Αθλήτριας. Πανεπιστημιακές Σημειώσεις του Σεμιναρίου Εδικών Θεμάτων «Άσκηση-Ευρωστία-Υγεία» της Επικ. Καθηγήτριας Μ. Μαριδάκη. Ακαδημαϊκό έτος 2004-2005,.Abstract
When citing/ για παραπομπήΚαμπερίδου, Ειρήνη (2005). Ο Έμφυλος Ηρωισμός του Αθλητισμού, ο ήρωας αθλητής και η αθλήτρια-ηρωίδα: το ανθρώπινο εμπόριο της ψυχαγωγίας και του θεάματος. Η Κοινωνική Εικόνα της Αθλήτριας.  Κεφάλαιο στις Πανεπιστημιακές Σημειώσεις του Σεμιναρίου Εδικών Θεμάτων «Άσκηση-Ευρωστία-Υγεία» της Επικ. Καθηγήτριας Μ. Μαριδάκη, σελ. 1-11. Ακαδημαϊκό έτος 2004-2005,   Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  DOI: 10.13140/RG.2.1.1389.9601 
  • Kamberidou, Irene (2005). Gendered Heroism: sport heroes and heroines. (in Greek)  DOI: 10.13140/RG.2.1.1389.9601
o_iroas_athlitis_kai_i_athlitria-iroida.pdf
Kamberidou, I., & Patsantaras, N. (2005). Virtual Globalization. In Paper and proposals as members of GEAG and Research Group for the next Consultation Workshop on Gender and Technology, European Commission, Information Society Directorate-General Miniaturisation, Embedded Systems, Societal Applications, April 2005. presented at the 22 April, Brussels, Belgium: European Commission, Information Society.Abstract
Kamberidou, Irene & Patsantaras, Nikolaos (2005). Virtual Globalization. Paper and proposals as member of GEAG and Research Group for the Consultation Workshop on Gender and Technology, European Commission, Information Society Directorate-General Miniaturisation, Embedded Systems, Societal Applications, April 22, 2005 Brussels.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESEARCH GROUP PAPER AND DRAFT PROPOSALS FOR CONSULTATION WORKSHOP ON GENDER AND TECHNOLOGY, BRUSSELS, EUROPEAN COMMISSION, Information Society Directorate-General Miniaturisation, Embedded Systems, Societal Applications , February 12, 2005. Includes Irene Kamberidou's Paper and proposals as member of the Gender Expert Action Group (GEAG) and the Research Group for the next Consultation Workshop on Gender and Technology, European Commission, Information Society Directorate-General Miniaturisation, Embedded Systems, Societal Applications, April 22, 2005 Brussels (DOI: 10.13140/RG.2.1.3546.7606). Concludes with Irene Kamberidou’s observations and proposals from last Gender & Technology Workshop in Brussels.   Keywords and future directions: Bodiless society, gender-neutral society, gender subject, service society, virtual servitude, information manipulation, electronic surveillance, electronic terrorism, (new) information world order, digital despotism, digital capitalism, information elite, exclusionist technophobia, digital illiteracy, interdisciplinary communication, education, techno-education, integration of women (gender integration), action plan, techno-ethos, techno-ethics.   Everything as we know it today is definitively and ultimately in the process of transformation due to two significant changes in the global scene—the globalization of the economy, aggressive/dynamic competition, and the ‘invasion’ of technology in every area of human-social life, in every sector of public and private activity. Today we are witnessing the creation of “a society of services/ a service society”, as a result of accelerated technological developments, in combination with the globalization of the economy-- a service society, ‘a bodiless society” which is gradually replacing industrial society. The expansion of a new bureaucracy is being promoted, the formulation of units that provide services, and the creation of thousands of specialized employment positions in the distribution and use of new technologies, whose hard nucleus is made up of specific specialized knowledge and know-how, denied to the less-privileged gender subject/citizen. The products of the technological revolution are in reality services—a fact that has foundational consequences on society! We are at a transitional stage, in a transitional period that not only disorganizes and disorientates but also marginalizes the less privileged gender subject, namely an extremely large sector of the population, the majority of the EU population, the non-mainstream social groups. That which was familiar, understood and considered a given is being eradicated, and no longer understood. Due to the high speed disorganization of existing structures the gender subject/citizen is having dramatic difficulty in adapting and comprehending what is going on, and our social system is confronting difficulties in defining the problems and thus providing solutions on how we can get through this transitional period. KEYWORDS: Gender subject/citizen, service society, commercialization, “professionalization”, virtual world order, virtual servitude, digital despotism, virtual elite, future exclusions-technophobia, cultural commonality, commonality of cultures, virtual illiteracy, virtual techno-illiteracy, interdisciplinary communication/research, Education, socio-economic-biocentric rationale, technoethics – technoethos https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2775578  
  • Includes Irene Kamberidou’s observations / proposals from last workshop. 
  • GEAG (Gender Action Group)
virtual_globalization_feb._2005.pdf
Kamberidou, I. (2005). H Athlitria os Koinoniko Eidolo sta MME: ena Kainourgio Archetypo tis Amerikanikis Koultouras (Η Αθλήτρια ως Κοινωνικό Είδωλο στα ΜΜΕ : Ένα Καινούργιο Αρχέτυπο της Αμερικανικής κουλτούρας). Gynaika & Athlisi, Ekdosi tis Panellinias Enosis gia tin Proothesie ton Gynaikon sto Athletismo kai ta Spor (PEPGAS), 4(1), 11–22. PEPGAS.Abstract
Καμπερίδου, Ειρήνη (2005). Η Αθλήτρια ως Κοινωνικό Είδωλο στα ΜΜΕ : Ένα Καινούργιο Αρχέτυπο της Αμερικανικής κουλτούρας. Γυναίκα & Άθληση. Τόμος ΙV, τεύχος 1, Δεκ. 2005 11-22. Έκδοση της Πανελλήνιας Ένωσης για την Προώθηση των Γυναικών στον Αθλητισμό και τα Σπόρ (ΠΕΠΓΑΣ), Θεσσαλονίκη. L. 2 in Apella  
  • Kamberidou, I. (2005). The idolization of the female athlete in the mass media: an icon of American culture. Women & Sport, (4), 1, Dec. 2005. Publication of the Hellenic Union for the Advancement of Women and Girls in Sport (PEPGAS):  11–22. [article and issue in Greek]  L. 2 in Apella  
female_ahtlete_in_mass_media.an_icon_.pdf
Kamberidou, I. (2005). Gender, Physical Education & Sport (Αρχέτυπων νέον: Η αθλήτρια ως κοινωνικό είδωλο). In Presentation at the Graduate seminars “Agon-Logos, Gymnastics-Athletics-Agonistiki”, organized by the Laboratories of Philosophy, Sports Law and Statistics of the Faculty of Physical Education and Sport Science of the University of Athens, in Euboia. presented at the 12 June, In collaboration with the Hellenic Sport Science Association and the the Hellenic Sports Law Research Centre, Euboia, Greece 11-12 June 2005 [official language Greek].Abstract
Καμπερίδου, Ειρήνη (2005). «Αρχέτυπων νέον: Η αθλήτρια ως κοινωνικό είδωλο» Εισήγηση στο Μεταπτυχιακό σεμινάριο ΑΓΩΝ-ΛΟΓΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ-ΑΘΛΗΤΙΚΗ-ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: ΕΠΙΣΤΗΜΗ, Στενή Ευβοίας (Δίρφυς), 11-12  Ιουνίου, 2005. Οργάνωση: Σπουδαστήρια Φιλοσοφίας, Αθλητικού Δικαίου και Στατιστικής του Τ.Ε.Φ.Α.Α. (ΕΚΠΑ) σε συνεργασία με το ΕΚΕΑΔ  και το ΕΛΕΕΑ.--------------------------------------------------------- Στη σημερινή μετανεωτερική πραγματικότητα, αναχρονιστικές ‘βιολογιστικές’ θεωρήσεις ή βιολογικά ‘δεδομένα’  που θεσμοθέτησαν και δόμησαν τις έμφυλες ιεραρχίες στον αθλητισμό αμφισβητούνται και επαναπροσδιορίζονται. Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία των κοινωνικών επιστημών, θεωρητικές-μεθοδολογικές προσεγγίσεις που επεξεργάζονται την κοινωνική δόμηση του φύλου στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες, διερευνούνται ζητήματα που αναφέρονται στην συγκρότηση της κοινωνικής ταυτότητας ανδρών και γυναικών, και κατ’ επέκταση στην συγκρότηση της αθλητικής ταυτότητας. Επισημαίνεται, εντούτοις, ότι οι διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών δεν είναι τόσο μεγάλες όσο είναι οι διαφορές μεταξύ των ίδιων των γυναικών ή μεταξύ των ίδιων των ανδρών, οι οποίες είναι δομημένες σύμφωνα με την κοινωνικο-οικονομική τάξη, την εθνική ταυτότητα, την κουλτούρα, την ηλικία, το χρώμα του δέρματος, τη θρησκεία, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την επαγγελματική ιδιότητα, τις σωματικές αναπηρίες, κ.α. Πολλές διαφορές που παρατηρούνται βασίζονται λιγότερο στο βιολογικό φύλο (sex) και περισσότερο στο κοινωνικό φύλο (gender). Σύγχρονες συζητήσεις για το φύλο, την έμφυλη ταυτότητα και το ανθρώπινο σώμα (Kimmel 2004, Evans & Penney 2002, Macdonald 2002, McNay 2000) δεν βασίζονται πλέον αποκλειστικά στο βιολογικό φύλο (sex) ως αναλυτική κατηγορία, αλλά στο κοινωνικό φύλο (gender) το οποίο διαμορφώνει, προσδιορίζει και επαναπροσδιορίζει την ταυτότητα σύμφωνα με  κοινωνικο-πολιτισμικές ερμηνείες και εξελίξεις. Σε αυτά τα νέα θεωρητικά πλαίσια, το σώμα και το φύλο ‘ξανά ανακαλύπτονται’, ανοικοδομούνται, και επαναπροσδιορίζονται, δηλαδή γίνονται αντιληπτά ως μεταβαλλόμενες γλωσσικές συλλήψεις και έννοιες,  κοινωνικό-ιστορικές εκδηλώσεις, και εξελισσόμενα κοινωνικά στοιχεία. Σήμερα, η έννοια του φύλου σταδιακά μεταβάλλεται από μία στατική βιολογική αντίληψη, σε μία δυναμική κοινωνική κατηγορία (το κοινωνικό φύλο)— κοινωνική ομάδα δράσης, κοινωνικός φορέας, κοινωνική ιδιότητα  και κοινωνικό-πολιτισμικό σύμβολο—επηρεάζοντας και αλλάζοντας ως αποτέλεσμα τις προσδοκίες του κοινωνικού περιβάλλοντος.  Σε αυτά τα θεωρητικά πλαίσια το βιολογικό φύλο χάνει την προκαθεδρία του ως αναλυτική κατηγορία. στο σύγχρονο λόγο περί gender (κοινωνικού φύλου) και οι άνδρες, όπως και οι γυναίκες προσδιορίζονται, γίνονται αντιληπτοί ως έμφυλα υποκείμενα (gender subjects). Το gender, που ως σύλληψη (concept) και έννοια, οδηγεί στην ουδετεροποίηση ή απενεργοποίηση της ‘διαφοράς’ (difference) ως αναλυτική κατηγορία, (η οποία παράγει ανισότητα) στοχεύει στο σεβασμού της ποικιλότητας (diversity). Εν ολίγοις, η εισαγωγή  του κοινωνικού φύλου (gender), ως αναλυτική κατηγορία επιχειρεί να απενεργοποιήσει-ουδετεροποιήσει τον παράγοντα του βιολογικού φύλου (sex ή biological gender), της ‘διαφοράς’ ως στοιχείο κοινωνικής κατηγοριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού, δηλαδή να εξαλείψει τις κοινωνικές διακρίσεις που πραγματοποιούνται σε πολλούς κοινωνικούς θεσμούς, όπως στην κοινωνική περιοχή του Αθλητισμού. Οι αλλαγές στις αντιλήψεις περί έμφυλων ρόλων παράγουν νέες αθλητικές ταυτότητες και νέες μορφές αυτονομίας και κοινωνικής πρόσβασης. Εντούτοις, εντοπίζονται και νέες μορφές κοινωνικής περιθωριοποίησης-κατηγοριοποίησης. Λόγου χάρη,  ‘ίσες ευκαιρίες’ και ‘ισότητα’ στην εμπορευματοποίηση- εκμετάλλευση του σώματος, το έμφυλο σώμα, η μοντελοποίηση των αθλητών-αθλητριών, και η σταδιακή εμφάνιση των άφυλων αθλητών (genderless athletes) στα ΜΜΕ.  
  • Kamberidou, I. (2005).  “The female athlete as a social idol:  gender, physical education & sport. Presentation (12/6/2005) at the Graduate seminars “Agon-Logos, Gymnastics-Athletics-Agonistiki”, organized by the Laboratories of Philosophy, Sports Law and Statistics of the Faculty of Physical Education and Sport Science of the University of Athens in collaboration with the Hellenic Sport Science Association and the Hellenic Sports Law Research Centre, Euboea, Greece 11-12 June 2005. [official language Greek] L. 5 in Apella  
agon_logos_presentation_graduate_seminar_june_12._2005_2.pdf
Kamberidou, I. (2005). Gendered Heroism in Sport [in Greek] Ο Έμφυλος Ηρωισμός του Αθλητισμού. In Presentation at the "Mediterranean Culture and Women in Sport" two-day conference, organized by the Hellenic Union for the Promotion of Women and Girls in Athletics and Sports (PEPGAS), Thessaloniki (Salonica), Greece Nov. 4-5, 2005.. presented at the 5 November, Thessaloniki, Greee: Πανελλήνια Ένωση για την Προώθηση των Γυναικών στον Αθλητισμό και τα Σπόρ (ΠΕΠΓΑΣ).Abstract
Καμπερίδου, Ειρήνη (2005).  «Ο Έμφυλος Ηρωισμός του Αθλητισμού». Εισήγηση στην διημερίδα με θέμα: «Μεσογειακή Κουλτούρα-Γυναίκες και Σπόρ» της Πανελλήνιας Ένωσης για την Προώθηση των Γυναικών στον Αθλητισμό και τα Σπόρ (ΠΕΠΓΑΣ), 4-5 Νοεμβρίου, Θεσσαλονίκη.   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Δεν γεννιόμαστε με μία βιολογική προδιάθεση για μια έμφυλη ανισότητα. Οι έμφυλες διαφορές και ομοιότητες, η κυριαρχία ή η ‘υπεροχή’, δεν είναι γνωρίσματα των χρωμοσωμάτων μας. Είναι αποτέλεσμα της διαφορετικής πολιτιστικής και κοινωνικής αξιολόγησης των εμπειριών των ανδρών και των γυναικών. Γινόμαστε έμφυλα άτομα μέσα σε μία έμφυλη κοινωνία, δηλαδή σε μία κοινωνία που οι οργανισμοί και θεσμοί της αναπαράγουν τις ‘διαφορές’ μεταξύ γυναικών και ανδρών.  Η έννοια ή το νόημα του φύλου διαφέρει από πολιτισμό σε πολιτισμό, από κοινωνία σε κοινωνία, από κουλτούρα σε κουλτούρα. Το κοινωνικό φύλο σε αντίθεση με το βιολογικό φύλο διαφέρει και μεταβάλλεται, ακόμα και μέσα σε μία συγκεκριμένη κοινωνία, σε μία κουλτούρα ή σε ένα πολιτισμό, όχι μόνο μακροπρόθεσμα, ανάλογα με την ιστορική περίοδο, αλλά και κατά την διάρκεια της ζωής μας. Αντιλήψεις και στάσεις περί έμφυλων ρόλων και έμφυλων στερεότυπων εξελίσσονται, μεταλλάσσονται και αλλάζουν. Οι αθλήτριες της καινούργιας χιλιετηρίδας καταρρίπτουν τα ‘φυσικά εμπόδια’ του παρελθόντος και παράγουν νέες κουλτούρες και νέες αθλητικές ταυτότητες. Εντούτοις, πολλές συζητήσεις και διερευνητικά ερωτήματα προκαλούνται σχετικά με τη διαφορετική μεταχείριση ανδρών και γυναικών στους αθλητικούς θεσμούς, στον αγωνι9στικό αθλητισμό και την προβολή του στα ΜΜΕ. Αναμφίβολα, ο Αθλητισμός συνεχώς δημιουργεί, κατασκευάζει και αναπαράγει ‘ήρωες’ και 'ηρωίδες’, έμφυλα υποκείμενα που προβάλλονται με ιδιαίτερους τρόπους. Επισημαίνουμε ότι και ο άνδρας είναι ένα έμφύλο υποκείμενο ( gender subject), και όχι μόνο η γυναίκα. Αναδεικνύεται, ωστόσο ότι οι αθλήτριες που πετυχαίνουν αντιμετωπίζουν τη διφορούμενη ανταπόκριση του κοινού και των ΜΜΕ. Η αθλήτρια-ηρωίδα, σε αντίθεση με τον ήρωα-αθλητή, προσδιορίζεται διαφορικά και υπό-όρους. Επιπροσθέτως, παρατηρείται ότι η δημιουργία και η προβολή των ‘ηρωίδων’ του αθλητισμού αποσύρει την προσοχή από την γενική θέση της πλειοψηφίας των γυναικών στον αθλητισμό και αποκρύπτει τις διαφορές μεταξύ τους. Δηλαδή, αγνοούνται κοινωνική παράμετροι και μεταβλητές, όπως η πολυπλοκότητα, η πολλαπλότητα ή οι κατηγορίες της ‘διαφοράς’ του έμφυλου υποκειμένου σε σχέση με την κοινωνικο-οικονομική τάξη, την κοινωνική στρωμάτωση, την κουλτούρα, το έθνος, την φυλή, το χρώμα του δέρματος, τη θρησκεία, τις σωματικές αναπηρίες και το σεξουαλικό προσανατολισμό
genderedheroism.emfylosiroismostoyathlitismoy2005.compressed.pdf
Kamberidou, I., & Patsantaras, N. (2005). Discourse on the Gender Subject and Olympic Sports (in Greek).  Ο Προβληματισμός περί έμφυλου υποκειμένου στον Ολυμπιακό Αθλητισμό. . In Announcement at the "13th International Conference on Physical Education and Sport" of the Democritus University of Thrace{\c{}}May 20-22, 2005, Komotini, Greece. presented at the 20 May, Komotini, Greece: Democritus University of Thrace.Abstract
Καμπερίδου Ει. & Πατσαντάρας Ν. (2005). Ο Προβληματισμός περί έμφυλου υποκειμένου στον Ολυμπιακό Αθλητισμό. Άθληση & Κοινωνία, Περιοδικό Αθλητικής Επιστήμης, 20-22, Μαίου 2005. ΤΕΦΑΑ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Κομοτηνή: 55-56. [L. 3 in Apella]****Kamberidou, I., & Patsantaras, N. (2005). The Gender Subject in Olympic Sports . In Announcement at the "13th International Conference on Physical Education and Sport" of the Democritus University of Thrace, May 20-22, 2005, Komotini, Greece, published in SPORT & SOCIETY, Sport Science Journal, pp. 55-56. (in Greek) [L. 3 in Apella]
thegendersubjectinolympicsports2005.compressed.pdf abstract_in_english._the_gender_subject_in_olympic_sports_2005.pdf
Kamberidou, I., & Patsantaras, N. (2005). Towards a Gender-Neutral Inclusive Information Society: Preserving the European Model in the Information Age. Position Paper for the Women in the Information Society Seminar on 5/4/2005, Centre Borschette, rue Froissart 36-1049, Brussels. In Women and Science Seminar: Women in the Information Society, European Commission Information Society and Media Directorat.Participation as member of the Gender Expert Action Group (GEAG) of the European Commission DG for Information Society and Media (pp. 1–11). presented at the 5 April, Brussels, Belgium: European Commission Information Society and Media Directorate-General, Brussels Cordis: http://cordis.europa.eu.int/ist/directorate g/seminar20060405.htm.Abstract
Published in CORDIS March 2006 http://cordis.europa.eu.int/ist/directorate g/seminar20060405.htm (Η εισήγηση (position paper και action plan) της κα. Καμπερίδου ως μέλος του GEAG  συμπεριλήφθηκαν στους ατομικούς φακέλους/ντοσιέ των συμμετεχόντων και στις συζητήσεις. Στη συνέχεια ακολούθησε και δημοσίευση στο Cordis: http://cordis.europa.eu.int/ist/directorate g/seminar20060405.htm)--- **(Kamberidou, I., & Patsantaras, N. (2005). 'Towards a Gender-Neutral Inclusive Information Society: Preserving the European Model in the Information Age'. Women in Science Seminar: Women in the Information Society, European Commission Information Society and Media Directorate-General, Brussels (pp. 1–11), Brussels (DOI: 10.13140/RG.2.1.4646.0962). Published in Cordis: http://cordis.europa.eu.int/ist/directorate g/seminar20060405.htm.Abstract http://scholar.uoa.gr/sites/default/files/ikamper/files/towards_a_gender_neutral_inclusive_information_society.pdf   [ L. in Apella]
    1. Position Paper-action plan distributed in folders of all the participants at the Women in the Information Society Seminar: Women in the Information Society, European Commission Information Society and Media Directorate-General, 5/4/2005, Centre Borschette, rue Froissart 36-1049, Brussels.
    2. Participation as member of the Gender Expert Action Group (GEAG) of the European Commission DG for Information Society and Media [ L.1.  in Apella]
  • Η εισήγηση (position paper και action plan) της κα. Καμπερίδου ως μέλος του GEAG (εμπειρογνώμων για θέματα φύλου και ισότητας) συμπεριλήφθηκαν στους ατομικούς φακέλους/ντοσιέ των συμμετεχόντων και στις συζητήσεις. Στη συνέχεια ακολούθησε και η δημοσίευση στο Cordis: http://cordis.europa.eu.int/ist/directorate g/seminar20060405.htm)  DOI: 10.13140/RG.2.1.4646.0962
towards_a_gender_neutral_inclusive_information_society.pdf